MEDIKOMs internkontrollsystemer:
 • Inneholder kun det som er aktuelt for deg
 • Ferdige systemer sparer deg for svært mye arbeid
 • Tidsbesparende kontrollister
 • Viktige forhold i den aktuelle helselovgivningen og HMS-lovgivningen er satt inn i skjemaer som gjør det enk elt å gjennomføre og dokumentere den lovpålagte risikoanalysen
 • Har det du trenger vedrørende meldesystemer, avviksrapportering, etc.
 • Kun kr. 7.300,-.

Internkontrollsystemene inneholder: 

 • Ringperm m/internkontrollsystemet i papirversjon (IK-permen)
 • Internkontrollsystemet på datadiskett. For PC med program Word og Excel i Windows. Lenker til aktuelle lover og forskrifter.

Mulighet for abonnement på årlig ajourføring á kr. 1.500,- med følgende innhold:

 • Oppdatering og ajourføring av internKontrollpermen i forhold til endringer i aktuelle og forskrifter
 • Ajourført dataversjon på CD-rom
 • Konsulentbistand på telefon ved behov
 • Revisjonsbevis som dokumenterer at IK-opplegget er á jour i forhold til gjeldende lovverk
 • Fornyes automatisk for ett år av gangen. Kan sies opp før 1. 10. i det året som løper. Oppsigelse etter 1.10 vil gjelde fra kommende år.

Spesialutviklede internkontrollsystemer er tilgjengelig for:

 • Legekontorer Allmennpraksis
 • Legekontorer Spesialisttjenesten
 • Kommunale Helsetjenester
 • Sykehusavdelinger
 • Veterinærer med smådyrpraksis/dyreklinikker
 • Veterinærer med produksjonsdyr praksis

Mer Informasjon

legend blue 11s jordan 11 legend blue jordan 11 legend blue michael kors uk barons 13s black infrared 6s beats by dre outlet jordan 11 legend blue legend blue 11s beats by dre outlet jordan 11 legend blue black infrared 6s jordan 6 black infrared jordan retro 11 cheap oakley sunglasses louis vuitton outlet Lebron 11 cheap jordans ferrari 14s sac louis vuitton black infrared 6s legend blue 11s black infrared 6s jordan retro 11 legend blue 11s beats by dre cheap legend blue 11s jordan 11 legend blue jordan retro 6 jordan 11 legend blue north face black friday black infrared 6s uggs black friday north face black friday beats by dre black friday louis vuitton outlet legend blue 11s michael kors outlet beats by dre black friday beats by dre black friday